Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

08:12
I had a dream last night that I held you in my arms again. That every bad thing that has happened in the last month never did. You were smiling and we were laughing and your skin felt just as I remembered under my shaking nervous hands. I haven’t felt so happy since that time we laid in your bed laughing that first night you kissed me. And then I woke up. I woke up alone in a different city remembering the way your sleepy smile looked in the morning. The way you would get up and make us coffee and come back to bed to cuddle me awake. I woke up remembering that we don’t talk anymore, that me crossing your mind is now a rarity and I’m feeling this alone. And now, I don’t want to wake up.
completeshanarchy
(via wnq-writers)
08:09
Do yourself a favor and learn how to walk away. When a connection starts to fade, Learn how to let it go. When a person starts to mistreat you, learn how to move on.. to something and someone better. Don’t waste your energy trying to force something that isn’t meant to be.. Because the truth is.. for every one person who doesn’t value you - there are tons more waiting to love you better. Do better.
Reyna Biddy
(via thelovejournals)

April 22 2017

20:06
Sure, I’m sad, but I’m not looking to soothe that sadness by replacing it with a new relationship. Women are allowed to be sad, and they’re allowed to be single, and they don’t need to hear that one day a man is going to make it all go away by telling her she is good enough again. She’s good enough as she is.
Charlotte Green, Stop Telling Me I’ll Fall In Love Again
(via wordsnquotes)
20:04
If she’s too good for you, my God, don’t leave her. Make an effort to be good enough instead.
— (via bl-ossomed)

April 12 2017

23:01
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska (via wschod)
22:55
Zawsze pragnąłem znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze.
— (via c-y-t-a-t-y)

April 10 2017

11:50
I don’t know a perfect person. I only know flawed people who are still worth loving.
John Green
(via wnq-writers)
11:50
People always say that, when you love someone, nothing in the world matters. But that’s not true, is it? You know, and I know, that when you love someone, everything in the world matters a little bit more.
Jodi Picoult, Handle with Care 
(via wnq-writers)
11:50
How many nights have you
wished someone would stay?
— Unknown (via 11anothergirl11)
11:48
So look at my eyes
and tell me that
I wasn’t good enough.
Because I’m sick of the lies
and I don’t want to
give up
— (via 11anothergirl11)

April 06 2017

wschod
07:25
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viahrabinacuervo hrabinacuervo

March 30 2017

wschod
13:06
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person

March 28 2017

wschod
18:31
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .

March 27 2017

wschod
19:43
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaolakocie olakocie

March 26 2017

22:36
Write her a letter, send her a flower, love only gets old if you let it.
William Chapman
(via wordsnquotes)
08:20
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)

March 19 2017

wschod
18:46
Nikt nie zna prawdziwej mnie . Nikt nie wie jak wiele razy płakałam w swoim pokoju , kiedy nikt nie patrzył. Nikt nie wie jak wiele razy traciłam nadzieję, jak wiele razy ludzie mnie zawiedli. Nikt nie wie jak wiele razy chciałam się poddać , ale tego nie zrobiłam dla dobra innych. Nikt nie wie jakie myśli przechodzą przez moją głowę, kiedy jestem smutna, jak bardzo przerażające one są .
— fb

March 17 2017

wschod
14:05
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viaolakocie olakocie

March 08 2017

wschod
08:53
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless vianutt nutt

February 23 2017

18:59
To love somebody isn’t just a strong feeling. It’s a decision, a judgement and a promise.
Anonymous

(via wnq-anonymous )
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl